231 بازدید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه هایپر مدیا در 18 دوره نمایشگاه مطبوعات <p><p>&nbsp;</p><p><br class="Apple-interchange-newline" />&nbsp;</p></p><div>در پی شرکت هایپرمدیا به عنوان تنها شرکت حوزه آی تی در 18 دوره نمایشگاه مطبوعات وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه هایپر مدیا بازدید نمودند.</div><p>&nbsp;</p>